DOPRAVA A PLATBA KONTAKTY REGISTRACE

KOŠÍK
je prázdný
jednorázová sleva: 0%
pro slevu 2% zbývá nakoupit za: 2000 Kč
Akční nabídka Sportovní výživa Fitness stroje Sportovní literatura Sportovní oblečení Činky a závaží
rychlé vyhledávání:
poradna

Nákupní řád, informace

Informace | O provozovateli | Nákupní řád | Reklamační řád | Ochrana osobních údajů

Informace

Vážení zákazníci,
snažíme se Vám přinášet širokou škálu potravinových doplňků a doplňků stravy za bezkonkurenční ceny. Obchod je určen jak mužům, tak ženám a to bez rozdílu výkonnostní úrovně či věku, tedy nezáleží na tom, zda jste sportovec vrcholový, kondiční nebo jen rekreační.
Někdy je organismu třeba dodat vitamíny, cukry či proteiny, jindy je třeba tělu pomoci s odbouráním tuků, s regenerací, aby bylo připraveno k dalšímu výkonu a to jak u žen tak u mužů. Vše najdete v našem Internetovém obchodě. V případě potřeby Vám samozřejmě ochotně poradíme.

Cena téměř všech výrobků je o 15-35% nižší, než je cena doporučená. V některých případech je cena ještě příznivější. To znamená, že ušetříme Vaší kapsu nebo dopřejeme Vašemu tělu více dobrot za stejnou cenu.

Dalším pozitivem je i fakt, že 95% objednávek posíláme hned druhý den ráno.

V případě fitness strojů je dodací doba 2-5 dní.

Případné dotazy posílejte nejrychleji ze sekce kontakt nebo na info@strongbody.cz

O provozovateli

Stránky jsou provozovány firmou:
A1 SOLUTION, s.r.o., Macharova 349, 276 01, Mělník
IČ: 276 43 271, DIČ: CZ27643271
Nákupní řád
 1. Zboží lze vyhledávat dle výrobce, kategorie nebo dle klíčového slova. U vybraného zboží si můžete prohlédnout podrobnosti (detail) výrobku, obsahující převážně údaje z etikety nebo údaje poskytnuté výrobcem (složení, dávkování, způsob užití).


 2. Pokud chcete daný produkt koupit, můžete objednávat telefonicky, emailem, poštou či eshopem, v tom případě doporučujeme provést registraci zde a vyplnit adresu, ne kterou Vám zboží zašleme. Po té klikněte na ikonku nákupního košíku - je umístěna v pravé části modrého proužku s názvem výrobku (nad obrázkem výrobku).
  Dále vyberte příchuť nebo balení kliknutím na odpovídající ikonku nákupního košíku. Zkontrolujte stav košíku. Pokud chcete změnit množství, zadejte v příslušném okénku číslici a klikněte na změň. Pokud chcete odstranit jeden výrobek, zadejte v příslušném okénku číslici "nula" a klikněte na změň. Pokud jste s obsahem košíku spokojeni, klikněte na tlačítko "Odešli objednávku".


 3. Strongbody.cz Vaši objednávku co nejrychleji zpracuje a odešle. Poštovné účtujeme ve výši 70kč. Při objednávce nad 1300kč, máte poštovné zdarma (platí pro Českou republiku). Slovensko - poštovné pro balíky do 30Kg činí 190Kč, balíky nad 30Kg individuálně. Poštovné pro země jiné než Českou a Slovenskou republiku je individuální.
  Pokud máte zájem o jiný způsob dopravy, specifikujte své požadavky v sekci kontakt nebo telefonicky na čísle 777 003 333. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zákazníka zcela nebo zčásti odmítnout.


 4. Stav vaší objednávky můžete sledovat v sekci objednávky. (Stav: nevyřízené, na cestě nebo vyřízené.)


 5. Pokud dojde při přepravě k poškození zásilky, sepište při převzetí zásilky od přepravní společnosti protokol o poškození či stavu zásilky. V případě rozsáhlého poškození zásilku nepřebírejte a informujte nás.


 6. Možnost vrácení zboží až do 30ti dnů od doručení.


 7. Možnosti platby poskytujeme: dobírkou, hotově při osobním převzetí, převodem na účet, kreditní kartou (detail o platbě kartou zde), fakturou, složenkou
Reklamační řád internetového obchodu strongbody.cz
I sebekvalitnější výrobek se může poškodit nebo mít chybu. Na základě níže uvedeného Reklamačního řádu Vám ho vyměníme.

A. Úvodní ustanovení
1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost A1 SOLUTION, s.r.o., se sídlem v Mělníce, Tyršova 96, PSČ: 276 01, IČ 27643271, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C, vložka 121058, (dále také „provozovatel“) a kupujícího (dále také „zákazník“).

2. Reklamační řád stanovuje podmínky pro reklamace zboží zakoupeného v internetovém obchodě strongbody.cz, jež je provozovaný firmou A1 SOLUTION, s.r.o.

3. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží. B. Převzetí zboží 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.

2. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít.

3. Zjevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při dopravě, podepsané dopravcem.

4. Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad zboží, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození nese v plném rozsahu kupující.

C. Záruční podmínky
1. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.

2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními obchodního zákoníku a činí 12 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 12 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.

4. U zboží, kde není zapotřebí evidovat výrobní čísla, slouží k uplatnění záruky daňový doklad nebo dodací list. Záruční list je vždy u zboží, u kterého je nutná evidence výrobních čísel.

5. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

D. Vyřízení reklamace
Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách.

Kupující může následnou reklamaci podat jednou z uvedených možností:
- na e-mailovou adresu dodavatele: info@strongbody.cz
- poštou na adresu dodavatele: A1 SOLUTION, s.r.o., Tyršova 96, Mělník 276 01
- telefonicky: +420 777 003 333
- faxem: + 420 777 400 500

Kupující je povinen uvést:
- číslo objednávky nebo faktury
- důvod reklamace
- doložit doklad o vlastnictví zboží

2. Kupující zasílá zboží zpět kompletní, v neponičeném originálním obalu, s potřebnou dokumentací.

3. Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, zpět k zákazníkovi hradí prodejce.

4. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

5. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv)

6. Kupující má právo se informovat na stav reklamace na e-mail: info@strongbody.cz

Práva a povinnosti prodávajícího
1. Prodávající rozhodne o reklamaci do 5 pracovních dnů od přijetí zboží do reklamačního řízení a vyrozumí o tom kupujícího, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

2. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.

E. Rozsah záruky
1. Záruka zaniká v následujících případech:
- nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná,
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou,
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
- nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi.

2. Záruka se nevztahuje na:
- škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,
- vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
- poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
- na spotřební materiál

3. Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího musí být vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez tohoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

F. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy je třeba dodržet dále uvedený postup:- zaslat prodávajícímu doporučený dopis se zprávou o tom, že kupující žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla předmětné objednávky zboží, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím.

2. Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na adresu A1 SOLUTION, s.r.o., se sídlem Mělník, Tyršova 96, PSČ: 276 01 a to tak, že zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, nesmí být poškozené, musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), s kopií dokladu o koupi.

3. Zboží je třeba dopravit prodávajícímu osobně nebo zaslat doporučeně a pojištěné. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány kupujícímu složenkou nebo převodem na účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

4. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůže prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

G. Závěrečná ustanovení Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.
Ostatní podmínky se řídí dle obchodního zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Tento reklamační řád nabývá v platnost dne 1. července 2007. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
Ochrana osobních údajů

Některé údaje, poskytnuté při využívání tohoto obchodu a jeho produktů firmy A1 SOLUTION, s.r.o., mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"). Firma A1 SOLUTION, s.r.o. se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila.

Použití registračních informací:
Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem. Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace firmě A1 SOLUTION, s.r.o. nezpracovává ani nezískává žádné další informace o zákaznících, např. v okamžiku návštěvy internetového obchodu mimo údajů nutných k poskytnutí našich služeb zákazníkovi.

Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru. Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky firmy A1 SOLUTION, s.r.o. a nejsou poskytovány třetím osobám.

Firma A1 SOLUTION, s.r.o. si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje zákazníků k zasílání informací a produktů zákazníkům, kteří nám tyto údaje poskytli.

Veškeré údaje získané od zákazníků slouží výhradně k účelům firmy A1 SOLUTION, s.r.o.. Firma A1 SOLUTION s.r.o. tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.

Firma A1 SOLUTION, s.r.o. učiní maximum pro to, aby ochránila data uživatelů před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Práva uživatelů tohoto serveru, produktů a služeb firmy A1 SOLUTION, s.r.o.:
Podle Zákona má každý zákazník, jenž poskytl osobní údaje firmě A1 SOLUTION, s.r.o., právo písemně požádat firmu A1 SOLUTION, s.r.o. o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm firma A1 SOLUTION, s.r.o. zpracovává.

Program Ověřeno zákazníky (Heureka)
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 
Odebírat novinky o slevách!
PODPORA
po - pá: 7:00 - 14:00
info@strongbody.cz
O NÁKUPU
OSOBNÍ ODBĚR
A1 SOLUTION, s.r.o.
Strongbody.cz
Tyršova 96
276 01 Mělník
SLEDUJTE NÁS!
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
(c)2003-2024 Strongbody.cz - provozuje A1 SOLUTION, s.r.o.